Vad är MACH Commerce?

MACH är en förkortning för Microservices, API First, Cloud-Native och Headless. Detta betyder att företag inom e handel kan välja mellan den bästa tekniken för e handelslösningar. För att kunna skapa kundnöjdhet kan därför e handelsföretagen sammankoppla de nödvändiga komponenterna för varje särskilt område  

Betydelse:

Microservices: Anpassningsbar affärs funktionalitet som skapar möjligheten till att anpassa sig nya affärsbehov eller befintliga genom oberoende utveckling, distribution och hantering 

API First:  Med API first går det att sammankoppla de olika microservice tjänsterna. Det sker via API:er som gör det potentiellt för interna produkt -och marknadsföringsteam att förnya eller prova nya strategier inom sälj och omnikanals e handel upplevelser

Cloud-Native:  Det är en molnbaserad handel vilket är en mjukvara som är design-anpassad för molnbaserade applikationer och kommer med fördelar. Genom att använda cloud-native commerce blir det enklare att handskas med skalbar datalagring, digitala applikationer för e-handel men även hosting

Headless:  Detta gör det enkelt att skapa användargränssnittet när det gäller obegränsad designfrihet. Detta är möjligt för att front- end användarupplevelsen är bortkopplad från back- end logiken

Fördelar med MACH Commerce

MACH Commerce bygger på frihet att kunna besluta vilket verktyg som passar den aktuella marknaden. Det ger alternativ att enkelt kunna skapa struktur och lätt kunna anpassa teknologin både i nutiden men även för framtiden. 

 

  • Effektiv MACH Commerce: Detta gör vägen till MVP (minimum viable product) effektivare. Före stora implementeringar möjliggörs det att snabbt och effektivt kunna få ut prototyper vilket sparar både tid och pengar
  • Anpassbar MACH Commerce: Fokuset är att kunna anpassa och göra snabba förändringar om kundens behov förändras. MACH gör detta möjligt med de skräddarsydda it-systemen som finns tillgängliga. Genom att att MACH ger dig fördel för den bästa tekniken finns även möjligheten att bevara det du investerat i och är nöjd med
  • Automatisk MACH Commerce: Uppdateringar publiceras automatiskt och är icke-brytande vilket menas med att det inte stör systemets integritet

Kontakta Oss